GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRƯỜNG THCS SƠN VY

   Địa chỉ:  Khu 4 - Xã Sơn Vy - Huyện Lâm Thao - Tỉnh Phú Thọ

Email:  thcssonvy.pgdlamthao@gmail.com

 

 

1. Mô hình hoạt động: 

2. Đội ngũ giáo viên: 

3. Mục tiêu đào tạo: 
-

4. Phương châm giáo dục: 

5. Phương thức hoạt động của trường: