Saturday, 19/09/2020 - 10:03|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Sơn Vy

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2019 - 2020

KÝ CAM KẾT PHỐI HỢP GIỮA CÔNG ĐOÀN VÀ NHÀ TRƯỜNG

PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO CỦA LÃNH ĐẠO PGD TRONG HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC ĐẦU NĂM HỌC 2019 - 2020 CỦA TRƯỜNG THCS SƠN VY


Tác giả: Nguyễn Thu