Saturday, 19/09/2020 - 08:50|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Sơn Vy

CV tiếp tục nghỉ học chống dịch covid-19

CV tiếp tục nghỉ học chống dịch covid-19

UBND TỈNH PHÚ THỌ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                    ––––––––

Số: 258 /SGD&ĐT-VP

V/v tiếp tục cho học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở nghỉ học.

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––

       Phú Thọ, ngày 08 tháng 3 năm 2020

                               Kính gửi:  - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành, thị;

                                               - Các đơn vị trực thuộc Sở.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh-Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 tỉnh Phú Thọ; trước diễn biến mới nhất về tình hình dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo cho học sinh an toàn, yên tâm trước khi trở lại học tập; sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành, thị, các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện một số nội dung sau:

1. Thông báo cho trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, mầm non và học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tiếp tục được nghỉ học đến hết ngày 15/3/2020.

 Trong thời gian nghỉ học, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục và đào tạo chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan y tế địa phương tiếp tục vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại trường học; bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên trực tại đơn vị; thông báo đến cha, mẹ học sinh được biết để phối hợp, có biện pháp quản lý, chăm sóc và phòng chống dịch bệnh cho học sinh.

2. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành, thị chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn xây dựng kế hoạch dạy học theo Kế hoạch số 10/KH-SGD&ĐT ngày 07/2/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành, thị, các đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện nghiêm túc và báo cáo theo quy định (Văn bản này thay thế Văn bản số 254/SGD&ĐT-VP ngày 06/3/2020 của sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ)./.

Nơi nhận:

- Bộ GD&ĐT;

- TTTU, UBND tỉnh,

- Ban TG TU

    (để B/c);

- Như trên (thực hiện);

- Sở Y tế, Sở LĐ-TB&XH;

- UBND các huyện, thị, thành;

    (p/h chỉ đạo)

- Đài PTTH, Báo Phú Thọ, Cổng TTĐT tỉnh;

- GĐ, các PGĐ Sở;

- Các phòng thuộc Sở, TT CĐN;

- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Trịnh Thế Truyền

 

Tác giả: THCS Sơn Vy
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 27
Tháng 09 : 125
Năm 2020 : 7.549